erp

Qué caldera instalar según la nueva normativa

Calderes de gas

La nova normativa europea, per a la garantia de més eficiència energètica ha entrat en vigor des del 26 de setembre de 2015. Forma part d’un conjunt de mesures, estipulades per la Unió Europea, que persegueixen l’objectiu de disminuir els nivells de diòxid de carboni emesos al medi ambient, per a l’any 2020.

Si bé la regulació començar a introduir-se des de l’any 2009, va ser fins el 26 de setembre de 2015 que es va desenvolupar el termini d’adaptació de la norma. A partir d’aquest moment, la norma indica que no es poden vendre ni fabricar equips generadors de calor, dipòsits d’aigua calenta sanitària, o calderes, que no es apeguen a les regles.

La nova normativa té dues línies d’acció, les quals es detallen a continuació:

Energy Labelling Directive, ELD, per les seves sigles en anglès: estableix com a caràcter obligatori el correcte etiquetatge dels productes, sobre la seva eficiència energètica. L’etiqueta s’ha de lliurar en conjunt amb els documents de l’aparell, i allà es tindrà la informació detallada pel que fa al nivell de sonoritat, i a la classificació energètica.

Calderas de condensación ERPAquest avís s’ha de proveir per equips tant individuals, com en connexió amb altres equips. Si es presenta el cas de tenir una instal·lació on es combinen dos o més sistemes, l’instal·lador serà el responsable de formar l’etiqueta energètica de tot el conjunt.

Energy related Products, ErP, per les seves sigles en anglès: s’aplica als productes de l’àrea de l’energia, i té la funció de regular el rendiment energètic, així com també les emissions que generen.

La implementació de la nova normativa europea té com a conseqüència la desaparició d’alguns equips de refrigeració, calefacció i producció d’aigua calenta sanitària, com és el cas de les calderes estanca. En el seu lloc, el recomanable serà realitzar la instal·lació de calderes de condensació, ja que són capaços de brindar el mateix servei, amb un baix consum d’energia, i amb un baix nivell d’emissió d’agents contaminants al medi ambient. Aquestes calderes ofereixen avantatges superiors per a l’ús domèstic, incloent un estalvi considerable en la factura dels serveis.

Deixa un comentari